Textový výstup


Grafický výstup

Nápověda
Povinné parametry
Funkce

Výraz - aproximovaná
funkce proměné x,
syntax Maplu
Střed

Celočíselná hodnota - střed taylorova polynomu
Stupeň

Celočíselná hodnota | Celočíselný interval - stupeň taylorova polynomu.
Volitelné parametry
Rozsah zobrazovaných hodnot v grafu
Osa X

Celočíselný interval - implicitně nastaven na zobrazení blízkého okolí
kolem středu.
Osa Y

Celočíselný interval - implicitně nastaven na hodnotu -2..2 .
Rychlost animace
ms Celočíselná hodnota -
časové rozmezí mezi jednotlými snímky
v animaci
Velikost výstupního i exportovaného obrázku. Export
Šířka
px
Výška
px
Grafického výstupu do PostScriptu