Úvod Teorie Doplňky

  Řady absolutně a neabsolutně konvergentní

V této kapitole se nejdříve zaměříme na specíální případy řad, jejichž členy sřídají znaménko. Jedná se o tzv. alternující řady. Dále zavedeme důležitý pojem absolutní, resp. neabsolutní konvergence. Zmíníme i kritéria pro posouzení konvergence číselných řad s libovolnými členy. A na závěr se vrátíme k otázce, zda pro číselné řady platí analogie komutativního zákona.

Řady absolutně a neabsolutně konvergentní - video
Seznámení s obsahem třetí kapitoly
délka 3:10, 23 MB