Nekonečné řady s programem Maple

Karel Šrot, Přírodovědecká fakulta MU, 2010

Tato stránka obsahuje stručný popis zdrojů vytvořených v rámci disertační práce Nekonečné řady s programem Maple. Disertační práce se zaměřuje na využití programu Maple při výuce nekonečných posloupností a řad reálných funkcí.

Součástí práce je také knihovna FourierTrigSeries, která slouží k výpočtům Fourierových trigonometrických řad a manipulaci s nimi. Tato knihovna má samostatnou webovou prezentaci.

Kromě knihovny FourierTrigSeries jsou v práci použity následující procedury:

Ke stažení

  1. Stáhněte si archiv NRsPM-sources.zip se zdrojovými kódy procedur ve formátu Maple Input (MPL) a Maple Classic Worksheet (MWS). Archiv také obsahuje tři procedury z knihovny Maple Advisory Database, jejímž autorem je Robert B. Israel.

  2. V programu Maple načteme definice procedur příkazy:

    > currentdir("/home/karel/devel/maple/PhD/mws"): # uveďte cestu do Vašeho pracovního adresáře
    > read "posl_a_rady_fci_proc.mpl":

  3. Archiv NRSPM-worksheets.zip obsahuje zápisníky s řešenými příklady.
  4. Exportované HTML verze zápisníků