Karel Šrot

osobní stránky

Projekty

Nekonečné řady s programem Maple - Stránky věnované mé disertační práci.

Fourier trigonometric Series calculator - Stránka pro výpočty Fourierových řad prostřednictvím internetového prohlížeče.

FourierTrigSeries - Knihovna pro práci s trigonometrickými řadami a pro počítání Fourierových řad.

Integrace s programem Maple - Integrování výrazů přes webové rozhraní se zobrazením postupu výpočtu.

Nekonečné řady - Galerie mocninných a Fourierových řad.

Číslené řady - stránky věnované čísleným řadám, vzniklé v rámci předmětu Elektonická podpora výuky vyučovaném na FI MU.

SKRIPTY - různé skripty, které jsem napsal

Dynamické zápisníky vytvořené v programu GeoGebra - nutná Java

MAPLETY - Java aplety využívající technologii MapleNet - nutná Java