Vítejte Motivace Zaměření Poděkování Autoři

  Elektronická výuka v matematice

V dnešní době se široce rozmáhá snaha o vytváření elektronických studijních materiálů nejenom ve vzdělávání, ale i v jiných oborech. Dříve málo známé slovo e-learning se začíná rychle zviditelňovat a stává se stále více diskutovaným tématem, nejenom na akademické půdě. Je to nezvratný stav, kdy se začínají informační technologie podílet na zkvalitnění výuky i v relativně stálých, dá se říci, konzervativních vědách jako je matematika.

Úvodní slovo - video
Obecně o využití multimédií v matematice
délka 3:10, 70 MB